اعلان برنامه جشن به مناسبت شروع به کار سه ماهواره جدید در ای بی ان

فرکانس جدید شبکه ای بی ان پارس